จำนวนผู้ลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

บัตรสวัสดิการฯ ใช้อย่างไร?

บัตรหาย/ชำรุด ต้องทำอย่างไร?

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว

ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

รายละเอียด
ข่าว

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

รายละเอียด
ข่าว

โครงการการฝึกอบรมวิชาการด้าน ICT ปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด
ข่าว

ตรวจสอบข้อมูล โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการเเห่งรัฐ ปี 2560

รายละเอียด
ข่าว

ตรวจสอบข้อมูล โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการเเห่งรัฐ ปี 2560

รายละเอียด

สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบให้บริการข้อมูลเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Linkage Center
ระบบการติดตามมาตรการพัฒนา ฯ